Kan alla typ bara dö idag?


- Både du och jag är drömmare,
 något ingen annan förstår sig på

»

Allmänt Kommentera

Kan alla typ bara dö idag?


- Både du och jag är drömmare,
 något ingen annan förstår sig på